Welkom op onze site rond depressie

Hallo,

Wij zijn acht enthousiaste studenten uit het eerste jaar Orthopedagogie in de KATHO te Kortrijk. Voor het vak Informatie Vaardigheden kregen wij de opdracht om een wiki-pagina aan te maken rond een bepaald onderwerp. Wij hebben het onderwerp depressie gekregen. 

Depressie is een heel ruim begrip, in de bekendste woordenboeken en informatiewebsites wordt depressie zo omschreven:

Van Dale: geestelijke stoornis gekenmerkt door bedroefdheid, pessimisme en een gebrek aan zelfvertrouwen, gevoel van neerslachtigheid.

Wikipedia: Een depressie is een stemmingsstoornis die zich kenmerkt door een verlies van levenslust of zware neerslachtigheid. In het normale spraakgebruik wordt de term 'depressief' vrij snel gebruikt voor een toestand waarin iemand in een dip zit (bijvoorbeeld weltschmerz (letterlijk wereldpijn)). Men spreekt echter pas van klinische depressie wanneer aan een uitgebreid aantal criteria wordt voldaan, zoals vastgelegd in diagnostische en statistische handboeken als het ICD-10 van de Wereldgezondheidsorganisatie, of het in Nederland en in de VS gehanteerde DSM-IV TR. Niet iedere depressieve, sombere of verdrietige stemming is dus een psychische aandoening.

Doel 

Ieder van ons gaf zijn eigen invulling rond depressie, zodat wij u een ruim en compleet beeld rond depressie kunnen geven. Wij haalden onze informatie uit wetenschappelijke artikels die we elk apart zullen toelichten. Wij zullen via onze site meer toelichting geven over depressie. 
De artikels die we bespreken zijn: 

  1. De effecten van psychotherapie bij depressie voor volwassenen zijn overschat
  2. Depressieve beelden bij kinderen en pubers: laat ze er niet mee zitten
  3. Depressie bij kinderen en adolescenten
  4. Gedragsproblemen bij kinderen: depressie
  5. Invloed van lichamelijke inspanning op depressie
  6. Kinderen van depressieve moeders
  7. Welke psychotherapie is het meest effectief bij een depressie? Het oordeel van Dodo
  8. Zakboek psychiatrie: Depressie